Locations

Our restaurant in the city:

location

Severodonetsk

Fedorenko street, 33-B, Severodonetsk, Lugansk region, Ukraine +380509119699 sushishishki@gmail.com
Monday
10:00 – 21:30
Tuesday
10:00 – 21:30
Wednesday
10:00 – 21:30
Thursday
10:00 – 21:30
Friday
10:00 – 21:30
Saturday
10:00 – 21:30
Sunday
10:00 – 21:30
location

Kreminna

Titova street 13, Kreminna, Luhansk region +38 050 911 51 77 sushishishki@gmail.com
Monday
10:00 – 21:30
Tuesday
10:00 – 21:30
Wednesday
10:00 – 21:30
Thursday
10:00 – 21:30
Friday
10:00 – 21:30
Saturday
10:00 – 21:30
Sunday
10:00 – 21:30
location

Lisichansk

Vladimir Sosyury street, 289 +3 8095 673 82 65 sushishishki@gmail.com
Monday
10:00 – 21:00
Tuesday
10:00 – 21:00
Wednesday
10:00 – 21:00
Thursday
10:00 – 21:00
Friday
10:00 – 21:00
Saturday
10:00 – 21:00
Sunday
10:00 – 21:00
location

Rubizhne

Rubizhne, st. Liberators, 51 +3 8 050 911 37 77 sushishishki@gmail.com
Monday
10:00 – 21:30
Tuesday
10:00 – 21:30
Wednesday
10:00 – 21:30
Thursday
10:00 – 21:30
Friday
10:00 – 21:00
Saturday
10:00 – 21:30
Sunday
10:00 – 21:30